Bij Kees van Dooren komen arbeidsomstandigheden dagelijks aan bod. Zowel in reguliere onderhoudswerkzaamheden als bij projecten. De arbo-aspecten worden voor de start van werkzaamheden geïnventariseerd. Ook wordt er een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld die we samen met de opdrachtgever bespreken.

Bij Kees van Dooren nemen we arbeidsomstandigheden zeer serieus en dit is een dagelijks aandachtspunt, zowel bij reguliere onderhoudswerkzaamheden als bij projecten. Voordat we aan de werkzaamheden beginnen, inventariseren we de arbeidsomstandigheden en stellen we een risico-inventarisatie en -evaluatie op. Deze bespreken we samen met de opdrachtgever.

Zowel bij onderhoud als bij projecten organiseren we voor aanvang van het project “startwerkinstructies” waarbij alle betrokkenen worden geïnformeerd over veiligheidsaspecten. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers of onderaannemers die bij het project betrokken zijn. Bovendien houden we maandelijks toolboxbijeenkomsten waarin veiligheidsaspecten worden doorgenomen. Werkplekinspecties worden periodiek uitgevoerd in overeenstemming met onze ISO-certificering. Daarnaast is elke aannemer verplicht om een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) in te dienen voor elke uitvoeringsfase waarbij hij betrokken is.

Bij Kees van Dooren is de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en betrokkenen een topprioriteit. We zetten ons in voor de hoogste normen op het gebied van arbeidsomstandigheden en blijven voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Alle expertises

svgexport-10
svgexport-11 (1)
De werkplekinspecties worden conform onze ISO-certificering periodiek uitgevoerd.