Een goede planning is essentieel voor maximale efficiency en klanttevredenheid. Dat geldt voor het totale bedrijfsproces van onze onderneming. Zeker bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, waarvan wij er vele tienduizenden per jaar uitvoeren, is een goede planning cruciaal.

Bij Kees van Dooren hebben we een sterke toewijding om onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen. Dit realiseren we door stipte en conforme uitvoering van onze werkzaamheden. Onze voortdurende focus ligt op efficiëntie en effectiviteit, en we luisteren aandachtig naar zowel opdrachtgevers als huurders. Bovendien waarderen we de inbreng van onze medewerkers in de buitendienst, die regelmatig verbeterpunten aandragen. Deze punten nemen we serieus, bespreken we en testen we in de praktijk.

We herkennen de groeiende behoefte van opdrachtgevers om zich minder bezig te houden met operationele processen en vaker vragen om totale ontzorging. Kees van Dooren gaat ver in het bieden van deze ontzorging en kan verschillende taken op zich nemen, waaronder:

– Huurders kunnen direct contact opnemen met Kees van Dooren om reparatieverzoeken te melden.

– Wij beoordelen het verzoek, plannen een afspraak met de huurder en registreren de verzoek- en afspraakgegevens in het klantensysteem van de opdrachtgever.

– We houden de software van de opdrachtgever up-to-date.

– We meten klanttevredenheid na de voltooiing van een reparatieverzoek.

– Mutaties kunnen door Kees van Dooren worden vastgelegd, conform de wensen van de klant.

Bij Kees van Dooren zetten we ons in om een naadloze en zorgeloze dienstverlening aan onze opdrachtgevers te bieden, waarbij we hun processen efficiënt en effectief beheren. We begrijpen het belang van het volledig ontzorgen van onze klanten en streven ernaar om hun verwachtingen te overtreffen.

Alle expertises

svgexport-10
svgexport-11 (1)
Zeker bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, waarvan wij er vele tienduizenden per jaar uitvoeren, is een goede planning cruciaal.