Kees van Dooren selecteert haar mensen op brede kennis, ervaring en wat minstens zo belangrijk is: we letten heel erg op hun sociale vaardigheden. Dat wordt vaak onderschat, maar blijkt in de praktijk essentieel.

Bij Kees van Dooren hebben we een vergelijkbare benadering als het gaat om het selecteren van onze medewerkers. We hechten veel waarde aan brede kennis, ervaring en vooral aan sociale vaardigheden. Deze laatste kwaliteit wordt vaak onderschat, maar is in de praktijk van onschatbare waarde.

Wij begrijpen dat we vrijwel altijd te maken hebben met bewoonde situaties en dat bewoners soms bezorgd, ongerust of geschrokken kunnen zijn. Het is essentieel om hen goed te informeren en gerust te stellen. Bovendien verwachten bewoners dat degenen die reparaties uitvoeren zorgvuldig omgaan met hun eigendommen. Dit vraagt om speciale kwaliteiten die niet iedereen bezit. Om die reden zijn onze selectiecriteria streng en richten we ons op het aantrekken van medewerkers die aan deze eisen voldoen. We streven er ook naar om medewerkers intern door te laten stromen, omdat we geloven dat zij de beste ambassadeurs zijn voor Kees van Dooren. Bij ons is ervaring en kwaliteit een vereiste om (onderhouds)processen effectief vorm te geven.

Daarnaast hechten we veel belang aan:

– Aandacht voor kwaliteit: We streven altijd naar hoogwaardige en duurzame resultaten in al onze werkzaamheden.

– Veiligheid voor huurders en bewoners: De veiligheid van bewoners heeft onze hoogste prioriteit, en we nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun welzijn gewaarborgd is.

– Veiligheid voor de omgeving: We nemen maatregelen om de veiligheid van de omgeving te waarborgen en minimaliseren mogelijke overlast.

– Sociale omgang met huurders: We zorgen voor open communicatie en respectvolle interactie met huurders en bewoners.

– Aandacht voor het milieu: We streven naar milieubewuste praktijken in onze werkzaamheden en nemen maatregelen om de impact op het milieu te minimaliseren.

Bij Kees van Dooren geloven we dat onze medewerkers niet alleen vakbekwaam moeten zijn, maar ook in staat moeten zijn om effectief om te gaan met klanten en bewoners, terwijl ze voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Alle expertises

svgexport-10
svgexport-11 (1)
Wij vinden het van groot belang dat onze buitendienstmedewerkers beschikken over sociale vaardigheden om goed te kunnen omgaan met huurders.