Onze ervaring leert dat communicatie essentieel is om processen goed te kunnen managen. Dat geldt voor het contact met bewoners, voor de afspraken met de opdrachtgever en voor de toeleveranciers waarmee we samenwerken. Kees van Dooren hanteert hierbij een aantal algemene principes:

Bij Kees van Dooren hebben we geleerd dat effectieve communicatie van essentieel belang is voor het succesvol beheren van processen. Dit geldt zowel voor het contact met bewoners, de afspraken met opdrachtgevers als de samenwerking met toeleveranciers. We hanteren enkele algemene principes om dit te bereiken:

1. Helder:

Vanaf het allereerste moment stellen we onze klanten op de hoogte van wat er staat te gebeuren, hoe we dit zullen aanpakken en wanneer het zal plaatsvinden. We streven naar helderheid en, misschien nog belangrijker, we houden ons aan de gemaakte afspraken.

2. Interactief:

We begrijpen dat betrokkenheid en acceptatie cruciaal zijn. Dit bereiken we niet door eenrichtingsverkeer in onze communicatie. We bieden ook ruimte voor feedback en nemen relevante opmerkingen van betrokkenen op in ons werkproces.

3. Met alle partijen:

Bij onderhoud of renovaties zijn er vaak meerdere betrokken partijen, waaronder Kees van Dooren als hoofdaannemer, diverse onderaannemers, de opdrachtgever en natuurlijk de huurders. Het is van groot belang dat we onderling afspraken maken over de communicatie, de werkzaamheden, de verdeling van verantwoordelijkheden en hoe we zorgen voor interne coördinatie. Kees van Dooren heeft een coördinerende rol en kan waar nodig ook operationeel bijdragen.

4. Gedurende het proces:

Het proces omvat het gehele traject van een project of samenwerking, van de voorbereiding tot de totale uitvoering en zelfs een deel daarna. We vragen voortdurend feedback en evaluatie van alle betrokken partijen om ons project op basis daarvan effectief te kunnen aansturen.

Bij Kees van Dooren begrijpen we dat open en effectieve communicatie de sleutel is tot succesvolle projecten en tevreden klanten. We blijven toegewijd aan het naleven van deze principes om ervoor te zorgen dat elk project soepel verloopt en aan de verwachtingen voldoet.

Alle expertises

svgexport-10
svgexport-11 (1)
We zullen consequent bij alle betrokken partijen om feedback en evaluatie vragen om op basis daarvan het proces goed aan te kunnen sturen.