Privacyverklaring

Datum: juni 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V., zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief
Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Als Loodgietsersbedrijf Kees van Dooren B.V. daarvoor nieuwsbrieven gebruikt, bevatten die altijd een mogelijkheid om u af te melden door middel van een link.

Cookies
Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals linkedin en facebook. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. We hebben hierop geen invloed. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar de website van de desbetreffende social media kanalen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@keesvandooren.nl. Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. op via info@keesvandooren.nl.

Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. is als volgt te bereiken
Havendijk 24a
5017 AM Tilburg
KVK: 18045331
T. 013 - 463 55 63
E. info@keesvandooren.nl

Loodgietersbedrijf Kees van Dooren B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.